månadsarkiv: februari 2016

Katastrof… skaffa en plan!

Jaha, så har man varit på katastrofseminarium som klubben var vänlig nog att betala för. Det handlade om hur man räddar en tävling om man kör OLA. Mycket intressant. Det jag främst tog med mig var tankar om el, jordning och dubbla switchar. En cool tanke var… Blanda inte SI-mastrar mellan direktanmälan och mål… För så brukar vi göra… Många datorer på direktanmälan i början som man sen kan flytta över till målavlälsning… Flytta gärna datorer och personal, men inte mastrar. För med de mastrar du har i mål kan du återskapa din tävling, men det blir ju problem om dessa även har varit med i direktanmälan och där läst av pinnar från gamla tävlingar då man sällan kört clear på pinnen innan direktanmälan.
Om det sen blir katastrof… Server dör… MySQL ballar ur.. nätverket dör… Då slutar ju avläsningen och OLA att fungera. Ha en/flera extra mastrar eller vanliga enheter programmerade som avläsning och fortsätt läsa av SI-pinnar när folk kommer i mål. De får inget kvitto och ingen kvittens på om de är godkända eller inte, men hänvisa till resultatskärmarna så får de komma tillbaka om de inser att de är icke godkända. De som vill ha kvitto med sträcktider kan komma tillbaka senare.
När du har fått igång OLA igen och löst problemen så kan du läsa in mastrarna eller de vanliga enheterna igen i OLA och därmed ha räddat hela tävlingen!

Ett annat tips är att direktanmälan skriver på papper om något går snett. Dock får man kanske problem med kartmängden… När systemen kommer igång igen, mata då in dessa innan du läser av mastrarna/enheterna, annars får du kanske ett antal okopplade brickor.

//Oskar